Petr Bílík - truhlářství


.: Menu :.


.: Sekce pro partnery :.


.: Jazyk - Language:.

Zvolte si jazyk/language:


.: Anketa :.

Potěšil Vás dárek k Vánocům vyrobený u nás nebo na Vinobal.cz?


Graf
(15218 / 50.53%)


Graf
(14896 / 49.47%)

Celkem hlasovalo: 30114


Rozvíjíme naši firmu za pomoci:

EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu

.: Počítadlo :.


Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
před odesláním objednávky či objednáním zboží jiným způsobem Vám doporučujeme seznámit se s nákupním a reklamačním řádem naší firmy.Nákupní řád

Provozovatel

Truhlářství - Petr Bílík
Svážna 769
696 17 Dolní Bojanovice
IČO: 18202306
DIČ: CZ7210094309
(dále jen prodávající)

Zákazník:

Fyzická či právnická osoba, která si závazně objedná zboží v elektronickém obchodě nebo osobně zakoupí. (dále jen kupující)

Objednání zboží

Zboží lze objednat:

 • skrze internetový obchod www.petrbilik.cz
 • telefonicky (je třeba uvádět kódy výrobků)
 • emailem (je třeba uvádět kódy výrobků)

Potvrzení objednávky:

Na základě závazného potvrzení objednávky kupujícím vzniká kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení telefonem, e-mailem nebo textovou zprávou ze strany prodávajícího. Toto je realizováno do 48hodin po odeslání elektronické objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech vyžadovat platbu předem na účet. V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou.

Faktura (daňový doklad):

Spolu s odesláním zboží bude kupujícímu vystavena a odeslána faktura (daňový doklad), slouží zároveň jako záruční list, pokud nebyl dodán výrobcem doporučený záruční list.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, na tento stav bude kupující upozorněn. V případě, že na skladě nebude veškeré objednané zboží, bude kupujícímu na základě předchozí domluvy (emailem, telefonicky) zaslána pouze část, přičemž za doslání zbylé části nebude fakturováno dopravné. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dopravy. V ojedinělých případech (velké rozměry, hmotnost) je využito specializovaných dopravců a dopravné je účtováno individuálně po dohodě s kupujícím. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží v sekci košík.

Platba za zboží

 • Dobírkou - peníze jsou předány při převzetí zboží na poště nebo u přepravce.
 • Bankovním převodem - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího - číslo účtu 4223889001/5500 (Raiffeisen bank), variabilní symbol (VS) = číslo objednávky. Zboží je distribuováno až po připsání celé částky na účet.
 • Hotově při osobním převzetí zboží. Zasílání zboží do zahraničí je prováděno výhradně až po připsání platby na účet prodávajícího.

Zrušení objednávky:

 • Zrušení závazné objednávky kupujícím, je možné v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany prodávajícího.
 • Zrušení závazné objednávky ze strany prodávajícího je možné v případě, možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. V případě, že tato situace nastane, kupující bude neprodleně kontaktován telefonicky či emailem a informován o situaci a bude mu nabídnut další postup.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a nedohodne se s prodávajícím na alternativní náhradě zboží či služeb, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy

Dle občanského zákoníku máte jako kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás - písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět zcela nepoškozené a včetně veškerého příslušenství, na naší adresu s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně (ne dobírkou) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Reklamační řád

Záruční doba

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně uvedeno jinak) na nové zboží a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Převzetí zboží od dopravce

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel, jelikož je nelze prokázat. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Předmět záruky

Vztahuje se na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.

Ohlášení závady a zásady při reklamaci

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně všechny vady, které zjistil. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nároky, které může kupující uplatňovat jsou následující:

 • dodání chybějícího zboží
 • dodáním náhradního zboží na základě domluvy s prodávajícím
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

 • fakturu
 • doklad o zaplacení a dodání zboží
 • vlastní reklamované zboží

Tyto náležitosti včetně vyplněného reklamačního formuláře, který Vám na požádání zašleme, posílejte prosím na adresu:

Truhlářství - Petr Bílík
Svážna 769
696 17 Dolní Bojanovice

Zasílání reklamovaného zboží

Upozorňujeme, že v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, nejsme odpovědní za jeho přepravu a případné škody při ní způsobené. Proto prosím berte na zřetel naše doporučení, že zásilka by měla být pojištěna a poslána doporučeně (to není totéž jako dobírkou).
Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží ke zpracování a vyřízení Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Dodání zboží

Doba dodání

Doba dodání je doba, která uplyne od objednání zboží kupujícím do jeho expedice a odeslání (Českou Poštou). Pokud si vyberete výrobky s různou dodací lhůtou, bude zboží zasláno v termínu s poslední položkou objednávky. V případě, že si přejete jinak uveďte nám tuto zkutečnost prosím do poznámky v průběhu objednávání.

Poplatek za dopravu zboží

Přesnou výši poplatku za dopravu zboží Vám bude zaslána zpět na email, v závislosty na objednaném zboží. (cena dle gramáže zboží)

Budete mít na výběr z těchto možností:

 • Doprava Českou poštou
 • Doprava smluvním partnerem – PPL

Poplatek za balení zboží

U zboží, které Vám z elektronického obchodu www.petrbilik.cz posíláme si neúčtujeme balné.

Změna adresy pro dodání

Jestliže nastane situace, že budete potřebovat dodat zboží na jinou adresu než kterou jste uvedli v objednávce, tak nám okamžitě kontaktujte, zavolejte na tel.čísla uvedeny v kontaku v pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 hodinou. Pokud nebyla zakázka ještě vypravena a odeslána pošleme Vám jí na vyžádanou adresu.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží bude pracovník pošty nebo dopravní firmy vyžadovat Váš podpis na potvrzení o převzetí zboží. V případě, že nebudete moci zboží osobně převzít, potom si zajistěte převzetí zboží jinou oprávněnou osobou nebo změňte u příslušné objednávky adresu pro dodání na takovou, na které budete moci zboží převzít. Při přebírání zboží důsledně kontrolujte stav přebírané zásilky, v případě poškození zásilky proveďte o tomto s dopravcem záznam a neprodleně nás informujte.