+420 518 372 265 (Po - Pá: 6:30 - 15:00)
+420 604 247 777

Reklamační protokol

Záruční doba

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně uvedeno jinak) na nové zboží a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Převzetí zboží od dopravce

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel, jelikož je nelze prokázat. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Předmět záruky

Vztahuje se na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.

Ohlášení závady a zásady při reklamaci

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně všechny vady, které zjistil. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nároky, které může kupující uplatňovat jsou následující:

  • dodání chybějícího zboží
  • dodáním náhradního zboží na základě domluvy s prodávajícím
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

  • fakturu
  • doklad o zaplacení a dodání zboží
  • vlastní reklamované zboží

Tyto náležitosti včetně vyplněného reklamačního formuláře, který Vám na požádání zašleme, posílejte prosím na adresu:

Truhlářství - Petr Bílík
Hodonínská 769
696 17 Dolní Bojanovice

Zasílání reklamovaného zboží

Upozorňujeme, že v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, nejsme odpovědní za jeho přepravu a případné škody při ní způsobené. Proto prosím berte na zřetel naše doporučení, že zásilka by měla být pojištěna a poslána doporučeně (to není totéž jako dobírkou).

Načítám...